Trách nhiệm xã hội

Fuji Yoshiwara Lions Club - Nối dài vòng tay nhân ái

Fuji Yoshiwara Lions Club - Nối dài vòng tay nhân ái

Trách nhiệm xã hội   |   12/10/2021, 13:38

Cuộc sống có những người mà chỉ nhớ đến thôi, cũng cho ta cảm giác ấm áp hạnh phúc. Mỗi khi được gặp lại, thực sự là niềm vui “tay bắt mặt mừng”.