Video

"Hộ chiếu vắc xin" - "Cú hích" cho ngành du lịch

Video   |   20/07/2021, 10:18

Bộ Chính trị vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thí điểm sử dụng "hộ chiếu vắc-xin" đến một số điểm du lịch. Đây có thể được coi là “cơ hội vàng” để du lịch phục hồi.

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận