Hồ sơ

Ikkjin Ahn - nhà sáng lập startup tỷ USD Moloco

Ikkjin Ahn - nhà sáng lập startup tỷ USD Moloco

Hồ sơ   |   11/10/2021, 01:03

Ikkjin Ahn - nhà sáng lập startup tỷ USD Moloco là cựu nhân viên của Google. Công ty của Ahn đã huy động được 150 triệu USD từ vòng gọi vốn Series C vào tháng 8 với định...