Doanh nghiệp

“Nước cờ” mới của Panasonic

“Nước cờ” mới của Panasonic

Doanh nghiệp   |   10/10/2021, 01:11

Panasonic đã và đang tái cấu trúc mạnh mẽ để chuyển hướng chiến lược, trong đó tập đoàn sẽ đẩy mạnh sản xuất các thiết bị thông gió ở Việt Nam.