Video

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Cần cơ chế để tháo "nút thắt" cho doanh nghiệp điện rác

Video   |   15/02/2021, 11:55

Theo ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, để xử lý được vấn đề rác thải tại Việt Nam thì cần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp điện rác.

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận